bpha-logo_bg.png

Шеста Европейска седмица на общественото здраве 13-17 май 2024 г.

В периода 13-17 май 2024 г. ще се проведе Шеста Европейска седмица на общественото здраве, организирана от Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA). 

Повече информация вижте тук....

 

БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ 22 - 26 МАЙ 2023 Г.

Прочетете още...

ПЕТА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ 22-26 МАЙ 2023 Г.

ИНИЦИАТИВА НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ УЧАСТВА СЪС 72 СЪБИТИЯ В ПЕТАТА ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ 22-26 МАЙ 2023 Г.

Повече информация можете да намерите тук...

Пълен списък на регистрираните събития от БАОЗ вижте тук...

Покана за Общо събрание на БАОЗ

Повече информация може да намерите тук...

ПЕТА ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – 22-26 май 2023 г.

От 22 до 26 май 2023 г. предстои 5-тата Европейска седмица на общественото здраве (EUPHW), която има за цел да повиши осведомеността и да насърчи сътрудничеството в областта на общественото здраве в Европа. Глобалната тема е  „Общественото здраве: Глобални проблеми, локални действия“.  

Българската асоциация по обществено здраве (БАОЗ) като пълноправен член на Европейската асоциация по обществено здраве и на Световната федерация на националните асоциации по обществено здраве ще се  включи активно в EUPHW 2023.

Европейска конференция по обществено здраве, Берлин, 9-12 ноември 2022 г. Становище на EUPHA от 31 август 2022 г.

Във връзка с предстоящата Европейска конференция по обществено здраве ЕUPHA заедно с Германската асоциация по обществено здраве подготви и публикува Становище, в което се дефинират основните насоки за развитие на здравните системи в Европейския регион. Оригиналния текст на Становището и превода на български можете да видите тук...

ВНУШИТЕЛНА ИЗЯВА НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ В ЧЕТВЪРТАТА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

Приключи Четвъртата Четвъртата Европейската седмица на общественото здраве 16-20 май 2022 г., която премина под логото "Здравето през целия живот". EUPHW 2022 е с най-мащабното българско участие - 44 събития сред общо 245 за всички включили се европейски страни. Българският език заема почетно второ място след английския по честота сред 21 езика, на които беше преминаха разнообразните инициативи на седмицата. 

Подробна информация за българското участие може да намерите в прикачения файл тук...

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ УЧАСТВА С 41 ПРОЯВИ В ЧЕТВЪРТАТА СЕДМИЦА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

На 16 май 2022 г. стартира Четвъртата Европейска седмица на общественото здраве под логото "Здравето през целия живот".  

Повече информация за тази инициатива и за конкретното участие на Българската асоциация по обществено здраве можете да прочетете тук....

 

Четвърта Европейска седмица на общественото здраве (16-20 май 2022)

15 Европейска конференция по обществено здраве 9 – 12 ноември 2022, Берлин

Тема на конференцията: УКРЕПВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ СИСТЕМИ: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПОДГОТОВКА ЗА НЕОЧАКВАНОТО 

15-та Европейска конференция по обществено здраве в Берлин ще бъде първата след Марсилия 2019 г., която ще се проведе на живо и присъствено от 9 до 12 ноември. Мястото на провеждане на конференцията (Hub27) ни предоставя широки възможности за неформални разговори, личен обмен на информация и работа в мрежа на живо. Надяваме се да се присъедините към нас и с нетърпение очакваме да Ви посрещнем в Берлин.

Световна седмица на общественото здраве 4-8 април 2022 г.

Глобалната седмица на общественото здраве (GPHW) е инициатива на Световната федерация на асоциациите по обществено здраве (WFPHA) и има за цел да обедини институции, общности и участници в общественото здраве от цял ​​свят за признаване на приноса на общественото здраве.

Третата Европейска седмица на общественото здраве в България

Третото издание на Европейската седмица на общественото здраве 17-21 май 2021 г. регистрира рекорден брпй събития, организирани в 40 страни на 19 езика. Българският език бе вторият най-популярен след английския. Българската асоциация по обществено здраве се представи с 42 събития. 
 
Обобщената презентация на изявите на БАОЗ можете да видите тук...

Българското участие в третата Европейска седмица на общественото здраве

Днес започва най-мащабната досега Европейска седмица на общественото здраве, която се провежда по инициатива на Европейската асоциация за обществено здраве (EUPHA), съфинансирана по оперативен грант от Здравната програма на Европейския съюз и подкрепена от Регионалното бюро на СЗО за Европа,  

Инициативата посвещава всеки ден на конкретна тема за общественото здраве, включително официално откриване на 17 май от 10:30-12:00 CET и начални уебинари всяка сутрин на седмицата, водени от ключови европейски и международни организации. 

Обществената здравна общност в цяла Европа отговори на призива да обединим усилията си за по-здрави популации. Регистрирани са над 200 събития на 19 езика, сред които българският език е на второ място след английския благодарение на масовото включване на членовете на Българската асоциация по обществено здраве в 8 града на страната. 

Подробна информация за петте дни от седмицата и участието на Българската асоциация по обществено здраве може да видите тук...

Трета Европейска седмица на общественото здраве 17-21 май 2021 г.

За трета поредна година Европейската асоциация по общeствено здраве организира Европейска седмица на общественото здраве.

Европейската седмица на общественото здраве има за цел да утвърди позицията на  общественото здраве и да стимулира едно по-отворено към промени европейско общество; да повиши информираността и да разшири съществуващите послания върху пет специфични теми на общественото здраве съвместно с водещите организации на европейско ниво; изграждане на иновативни подходи сред всички професионалисти, допринасящи за общественото здраве на локално, национално, регионално и европейско ниво.

Повече информация за третата Европейска седмица на общественото здраве можете да намерите на сайта на ЕUPHA https://eupha.org и тук...

Първа онлайн Юбилейна научна конференция с международно участие "Нови подходи в общественото здраве и здравната политика" - Плевен, 26-28 ноември 2020 г.

В периода 26-28 ноември 2020 г. Факултет "Обществено здраве" при МУ-Плевен, с подкрепата на Българската асоциация по обществено здраве, проведе  изключително успешна и първа по рода си в областта на общественото здраве онлайн Юбилейна научна конференция с международно участие "Нови подходи в общественото здраве и здравната политика", посветена на 15-тата годишнина от създаването на факултета.  

В юбилейния научен форум участваха 6 международни експерти в областта на общественото здраве и биоетиката и 125 български участници. Изнесени бяха 6 пленарни лекции и 2 уъркшопа на чуждестранни гости. Пленарна лекция, посветена на значимостта на обединените усилия на всички обществени и научни структури за подобряване на общественото здраве представи Dr Iveta Nagyova, Президент на Европейската асоцоация по обществено здравеС пленарна лекция на тема "Към ефективен контрол на хипертонията в страните с нисък и среден доход: перспективите на центрираните към хората здравни грижи" участва prof. Dina Balabanova, Лондонско училище по хигиена и тропическа медицина. Prof. John Kinsman, Европейски център по превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм, проведе изключително полезен интерактивен уъркшоп по "Качествени методи на научните проучвания". Втори уъркшоп, посветен на систематичните прегледи в съвременния бум на информация, реализира prof. Miroslav Klugar, Чешки Национален Институт по медицина базирана на доказателствата и транслационни знания. В пленарно заседание и дискусия на тема "Акценти върху медицинската етика в Източна Европа" участваха prof. Cristina Gavrilovici от Университета по медицина и фармация в Яши, Румъния и Dr Jeromir Maticek от Третия Факултет по медицина в Charles University, Чехия.    

В рамките на конференцията бяха проведени 10 паралелни сесии по 11 тематични направления с участието на представители на МУ-Плевен, МУ-Варна, Националния център по обществено здраве и анализи, ЮЗУ- Благоевград, МФ при ТУ - Стара Загора, Бургаски Университет „Проф. Асен Златаров“, МУ-Пловдив. 

Всички резюмета на чуждестранните гости и на българските участници са отпечатани на английски в Supplement на Journal of Biomedical and Clinical Research (JBMR), издание на МУ-Плевен, които можете да разгледате тук... 

Сборник доклади от Юбилейна научна конференция с международно участие "Нови подходи в общественото здраве и здравната политика" - Плевен, 26-28 ноември 2020 г.

В периода 26-28 ноември 2020 г. Факултет "Обществено здраве" при МУ-Плевен, с подкрепата на Българската асоциация по обществено здраве, проведе  изключително успешна и първа по рода си в областта на общественото здраве онлайн Юбилейна научна конференция с международно участие "Нови подходи в общественото здраве и здравната политика", посветена на 15-тата годишнина от създаването на факултета. 

Пълнотекстовите доклади на българските участници, отпечатани на диск с   ISBN - 978-954-756-254-7

можете да разгледате тук…

Юбилейна научна конференция с международно участие на ФОЗ-Плевен , „НОВИ ПОДХОДИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНАТА ПОЛИТИКА", 26-28 ноември 2020 г. 

Факултет "Обществено здраве" в МУ-Плевен през 2020 г. навършва 15 години. ФОЗ-Плевен е основно структурно поделение на Българската асоциация по обществено здраве с 70 члена. С него е свързано възстановяването на дейността на БАОЗ през 2010 г. 

Поради епидемичната обстановка, планираната за 15-17 септември 2020 г. Юбилейна научна конференция е транцформирана в онлайн формат и ще се проведе на 26-28 ноември 2020 г. 

В конференцията участват 6 международни експерти в областта на общественото здраве и биоетиката и 125 български участници. В програмата са включени 6 пленарни лекции, 2 уъркшопа на чуждестранни гости и 10 паралелни сесии. .  

Подробна информация за програмата и резюметата за Юбилейната конференция с международно участие "Нови методи в общественото здраве и здравната политика" можете да намерите тук... 

Актуализирана информация за Юбилейната конференция на Факултет „Обществено здраве" – Плевен „Нови подходи в общественото здраве и здравната политика" 

Поради продължаващата извънредна епидемична обстановка Юбилейната конференция на ФОЗ – Плевен „Нови подходи в общественото здраве и здравната политика" ще бъде проведена изцяло онлайн на 26-28 ноември 2020 г. В конференцията участват с пленарни лекции и workshops шест водещи международни специалисти в областта на общественото здраве. Повече актуализирана информация прочетете тук....  

Българската асоциация по обществено здраве с 35 събития в Европейската седмица на общественото здраве 11-15 май 2020 г.

За втори пореден път БЪлгарската асоциация по обществено здраве е сред най-активно участващите страни с 35 проведени събитив по време на Европейската седмица на общественото здраве 11-15 Май 2020. тази година инициативата протече под мотото :С обединени усилия за по-здрави популации", отразявайки във всеки един от 5-те тематични дни глобалния проблем на общественото здраве "COVID-19 - колаборация, комуникация и координация".
 
Подробна информация за проведените събития от клоновете на БАОЗ в страната по дни от седмицата 11-15 май можете да намерите тук....

Юбилейна конференция на ФОЗ, МУ-Плевен 17-19 септември 2020 г.

Факултет "Обществено здраве" в Медицински Университет – Плевен през 2020 г. навършва 15 години. ФОЗ-Плевен е основно структурно поделение на Българската асоциация по обществено здраве с 70 члена. С него е свързано възстановяването на дейността на БАОЗ през 2010 г. 
 
Повече информация за Юбилейната конференция с международно участие "Нови методи в общественото здраве и здравната политика" и заявка за участие можете да намерите тук... 

Световната федерация на асоциациите по обществено здраве (WFPHА) ще проведе 16-ти Световен конгрес по обществено здраве в Рим, Италия, 12-17 октомври 2020 г. Поредната Европейска конференция по обществено здраве ще бъде част от Световния конгрес

Повече информация в прикачения файл

Представяне на Българската асоциация по обществено здраве в 12-та Европейска седмица по обществено здраве, проведена в Марсилия 20-23 ноември 2019 г.

Повече информация в прикачения файл

Българската асоциация по обществено здраве в Европейската седмица на общественото здраве 13-17 май 2019

Събития на БАОЗ по случай Европейската седмица на общественото здраве

Понеделник, 13 май 2019 Интервю на доц. Гена Грънчарова по БНР „Хоризонт“ с представяне на целите и обхвата на Европейската седмица на общественото здраве Спортен празник в МУ-Плевен „Студентите в МУ-Плевен – в различни физически активности“, организиран от катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“, Факултет „Обществено здраве“ Начало 16:00 Място: Спортен комплекс „Проф. Недко Кючуков“ Интервю по телевизия „Зетра“ на доц. Таня Мегова, член на БАОЗ, Факултет „Обществено здраве“, катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“ на тема „Физическата активност – предпоставка за качеството на живот“ Спортен празник в РУ „Ангел Кънчев“ – „Физическа активност, здраве и енергия във

Обобщение на Европейската седмица на общественото здраве

EUPHA отчита невероятен успех на първата по рода си Европейска седмица на общественото здраве. 

При откриването на седмицата в Брюксел на 13 май 2019 г., предавано пряко в Youtube, председателят на EUPHA Natasha Muskat подчерта, че Българската асоциация по обществено здраве (БАОЗ) е на първо място по брой и разнообразие на планирани събития. 

12th European Public Health Conference in Marseille, France

Building bridges for solidarity and public health

16th World Congress on Public Health – Rome 2020

Theme of the Congress: Public Health for the Future of Humanity: Analysis, Advocacy, and Action

5-ти юбилеен фестивал “Море и здраве”

На 17-18 май 2019г. във Варна ще се проведе 5-ти юбилеен фестивал “Море и здаве” с тема “Спорт, море и здраве”.

Celebrating healthy populations

Celebrating healthy populations

European public health week 2019

Акадамична лекция на тема “Щастие, качество на живот и здраве”

Академична лекция на тема: “Щастие, качество на живот и здраве” бе представена на 20.03.2019г. (сряда, Международен ден на щастието) от 11:00ч. в зала Докторантско училище, сграда Ректорат на МУ-Варна от доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, д.м.

Професор Янкуловска представи Центъра за компетентност и етиката на роботизираната хирургия в Рим

Плевенски учен представи България на международна конференция по робоетика в Рим, организирана от Папската академия на живота . Това е проф. д-р Силвия Янкуловска, декан на факултет „Обществено здраве“, водещ преподавател у нас по Биоетика. Тя е първият учен от Източна Европа, който получава най-високото отличие в областта на клиничната етика – наградата Hans Joachim Schwager за 2016 г., присъдена и във Вашингтон. Основател е на форума „Ден на биоетиката“ в България , който и тази година ще се проведе в началото на април в Медицински Университет-Плевен.

Publish modules to the "offcanvas" position.