ПЕТА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ 22-26 МАЙ 2023 Г.

ИНИЦИАТИВА НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 

ОНЛАЙН ПРОУЧВАНЕ 

Здравните системи по цял свят от десетилетия изпитват недостиг на ресурси, който беше остро илюстриран в контекста на КОВИД пандемията. Това възобнови дебатите относно най-добрите и справедливи подходи за приоритизиране в здравеопазването. Според научни проучвания все повече привърженици печели идеята за прилагане на личната отговорност на пациента като критерий за разпределение на ресурси в здравеопазването. Съгласно тази идея пациентите, които сами са допринесли за заболяването си, следва да са с по-нисък приоритет за получаване на здравни грижи. В България до момента не са правени широкомащабни проучвания по темата.  

Eкип от Българската асоциация по обществено здраве, ръководен от проф. д-р Силвия Янкуловска, дмн, в рамките на Европейската седмица на общественото здраве провежда анонимно онлайн проучване на мнението на медицински професионалисти и студенти от различни медицински специалности по темата. 

 Ако желаете да се включите в проучването, можете да го направите от 22.05.2023 до 24.05.2023 включително оттук: https://forms.gle/ReZYNakuwBm76uSx7