Събития на БАОЗ по случай Европейската седмица на общественото здраве

Понеделник, 13 май 2019

 1. Интервю на доц. Гена Грънчарова по БНР „Хоризонт“ с представяне на целите и обхвата на Европейската седмица на общественото здраве
 2. Спортен празник в МУ-Плевен „Студентите в МУ-Плевен – в различни физически активности“, организиран от катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“, Факултет „Обществено здраве“
  Начало 16:00 
  Място: Спортен комплекс „Проф. Недко Кючуков“
 3. Интервю по телевизия „Зетра“ на доц. Таня Мегова, член на БАОЗ, Факултет „Обществено здраве“, катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“ на тема „Физическата активност – предпоставка за качеството на живот“
 4. Спортен празник в РУ „Ангел Кънчев“ – „Физическа активност, здраве и енергия във всички възрасти“, организиран от доц. Искра Илиева, член на БАОЗ
 5. Спортен празник в Медицински факултет – Стара Загора, организиран от катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт“ – доц. Руска Паскалева, член на БАОЗ
 6. Стара Загора – „Студентите от Медицински колеж – промотори на физическата активност“, организатор проф. Христина Милчева, Директор на МК и член на БАОЗ
 7. Два семинара с ученици от основния курс на гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, град Козлодуй по проблемите на физическата активност, организиран от студента по медицина в МУ-Плевен Деян Мирославов, 2-ри курс
 8. Флаш-моб “I like to move it, move it”, организиран от “Trifonov Dance Academy”, Плевен с участието на студенти от МУ-Плевен – очаква се поява на регистрацията на сайта на EUPHA
 9. Доц. Борислава Чолакова и проф. Христина Милчева, Медицински факултет и Медицински колеж на ТУ-Стара Загора, членове на БАОЗ, организират семинар и обучителна програма на тема „Физическа активност и рехабилитация за профилактика на остеопороза“ за жени в риск за остеопороза

Вторник 14 май 2019

 1. Доц. Елка Тосева, катедра „Хигиена и екомедицина“ и Доц. Росица Димова, катедра „Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването”, ФОЗ, МУ-Пловдив, членове на БАОЗ, заедно с Вили Начева, експерт от РЗИ-Пловдив ще проведат лекция и семинар на тема „Пушенето и употребата на наргиле – факти, заблуди и рискове“ с ученици от 8-ми клас и други ученици от Училището по транспорт в гр. Пловдив

Сряда, 15 май 2019

 1. Научно-практическа конференция „За по-добро здраве на местно ниво“, организирана от БАОЗ-клон Плевен съвместно с община Плевен
  Време – 13:00 – 16:00 
  Място: Телекомуникационен център на МУ-Плевен – зала „Амброаз Паре“
 2. Прожекция и обсъждане на филма „OUTBREAK – ЗАРАЗА” за студенти АЕО и БЕО от всички специалности 
  Продукция на Warner Brothers  с участието Dustin Hoffman, Rene Ruso, Morgan Freeman – на английски с субтитри на български
  Начало: 18:00
  Място: зала „Амброаз Паре“
 3. РУ „Ангел Кънчев“, Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ – семинар на тема „Рискови фактори за здравето“, организиран от Проф. Иваничка Сербезова, член на БАОЗ, с участието на специалисти от Регионалната здравна инспекция – Русе
 4. РУ „Ангел Кънчев“, Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, катедра „Здравни грижи“ – семинар на тема „Здраве на жените: профилактика“, организиран от проф. Иваничка Сербезова, член на БАОЗ
 5. Серия от лекции на тема „Рискови фактори за хроничните незаразни заболявания“ на специалисти от НЦОЗА в конференция по време на „Булмедика-Булдентал Експо“ – очаква се поява на регистрацията на сайта на EUPHA
 6. Доц. Борислава Чолакова и проф. Христина Милчева, Медицински факултет и Медицински колеж на ТУ-Стара Загора, членове на БАОЗ, организират кампания на тема „ Пилотно скринингово изследване на жени в риск за остеопороза“ с клинико-лабораторни тестове и остеоденситометрична оценка
 7. Доц. Елка Тосева, катедра „Хигиена и екомедицина“ и Доц. Росица Димова, катедра „Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването”, ФОЗ, МУ-Пловдив, членове на БАОЗ, заедно с Вили Начева, експерт от РЗИ-Пловдив ще проведат лекция с видеофилм на тема „Сексуално и репродуктивно здраве в тинейджърска възраст“ с ученици от 8-ми до 12-ти клас от Професионално училище по транспорт в гр. Пловдив

Четвъртък, 16 май 2019

 1. Интервю по телевизия „Зетра“ на доц. Ваня Бирданова, член на БАОЗ, катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални болести и медицина на бедствените ситуации“, Факултет „Обществено здраве“ на тема „ Здравословно хранене и качество на живот“
 2. Среща-разговор на студенти-медици 2-ри курс с ученици от основно училище „Васил Левски“ по проблемите на здравословното хранене и профилактиката на затлъстяването
  Начало: 12:15-13:00, в сградата на училище „Васил Левски“
 3. Интервю по BTV Радио на проф. Веселка Дулева, национален консултант по хранене и диетика, началник отдел „Храни и хранене“ в НЦОЗА, член на БАОЗ, на тема „Политики за здравословно хранене“
 4. Лекция пред студенти и медицински специалисти за ролята на храненето в превенцията на хроничните незаразни заболявания, организирана от доц. Дарина Найденова, член на БАОЗ, специалист по хранене и диетика, катедра „Хигиена и епидемиология“, факултет „Обществено здравеопазване“, МУ-Варна
 5. Безплатни консултации по хранене и диетика за възрастни и деца в МЦ Provita, Rangelife OOD, Imessa EOOD, организирани от доц. Лалка Рангелова, НЦОЗА, отдел „Храни и хранене“, член на БАОЗ
 6. Интервю по телевизия СКАТ с доц. Лалка Рангелова, НЦОЗА, отдел „Храни и хранене“, член на БАОЗ в предаването „Здравословно“ на проф. Христо Деянов
 7. Доц. Борислава Чолакова и проф. Христина Милчева, Медицински факултет и Медицински колеж на ТУ-Стара Загора, членове на БАОЗ, ще изнесат лекция на тема „Промоция на здравето: профилактично гранене срещу остеопороза“ при жени в риск за остеопороза

Петък, 17 май 2019

 1. Фестивал „Спорт, море и здраве“ с конференция и интензивна спортна програма за студенти, академичен състав и приятели от дневен център за лица с увреждания, организиран от Факултет „Обществено здравеопазване“, МУ-Варна, втори по численост клон на БАОЗ
 2. Кръгла маса по проблемите на психичното здраве, организирана от д-р Александър Тодоров, специализант по психиатрия и медицинска психология, с участието на студенти от различни специалности на МУ-Плевен

Допълнителнна информация можете да намерите в прикачения файл.