Трета Европейска седмица на общественото здраве 17-21 май 2021 г.

За трета поредна година Европейската асоциация по общeствено здраве организира Европейска седмица на общественото здраве.

Европейската седмица на общественото здраве има за цел да утвърди позицията на  общественото здраве и да стимулира едно по-отворено към промени европейско общество; да повиши информираността и да разшири съществуващите послания върху пет специфични теми на общественото здраве съвместно с водещите организации на европейско ниво; изграждане на иновативни подходи сред всички професионалисти, допринасящи за общественото здраве на локално, национално, регионално и европейско ниво.

Повече информация за третата Европейска седмица на общественото здраве можете да намерите на сайта на ЕUPHA https://eupha.org и тук...