Обобщение на Европейската седмица на общественото здраве

Повече информация и снимков материал можете да видите в прикачените файлове.

Част 1

Част 2

Част 3