5-ти юбилеен фестивал “Море и здраве”

На 17-18 май 2019г. във Варна ще се проведе 5-ти юбилеен фестивал “Море и здаве” с тема “Спорт, море и здраве”.

От сайта на Медицински Университет – Варна „Проф. д-р Парашкев Стоянов“

“За пета поредна година Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна е организатор на фестивала „Море и здраве". Тази година получаваме признание от Европейската комисия, чрез отразяване на  Фестивала „Море и здраве“ като едно от международните събития посветено на Европейския ден на морето. Фестивалът ще бъде включен и като част от мероприятията, посветени на Европейската седмица на Общественото здраве (Public Health Week 2019) на Европейската асоциация на общественото здраве”.