Членство и предимства

Членство

Българската асоциация по обществено здраве предлага следните категории членство:

  • Индивидуални членове – индивиди, които подкрепят мисията, приоритетите и целите на Българската асоциация по обществено здраве;
  • Почетни членове – индивиди или организации, които имат специален принос към мисията на Асоциацията или към развитието на нейните приоритети и цели, които могат да бъдат канени като почетни членове.

Предимства на членството в Асоциацията

Всички членове на БАОЗ:

  • Стават част от национална мрежа от специалисти и организации (с международни връзки) с общи цели, които съдействат за обмяна на информация, идеи, умения и опит;
  • Получават възможности за разпространение на постиженията и иновациите в областта на общественото здраве;
  • Индивидуалните членове получават възможност да станат членове на Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA) при минимален членски внос;
  • Създават собствен акаунт в централната база на EUPHA с пълните си идентификационни данни, научни степени и академични длъжности, приоритетни области на научните интереси (като избират от общия списък от 22 секции на EUPHA) и актуализират периодично настъпилите промени в своето професионално развитие;
  • Като членове на EUPHA индивидуалните членове на БАОЗ имат възможност да участват в годишните европейски конференции по обществено здраве (при одобрени устни или постерни презентации) с редуцирана регистрационна такса;
  • При наличие на собствен акаунт в централната база на EUPHA членовете на БАОЗ получават on-line достъп до пълнотекстовите материали на European Journal of Public Health (официалното издание на Европейската асоциация по обществено здраве); чрез същия акаунт получават своевременно информация за одобрените презентации за европейските конференции и регистрацията;
  • Получават on-line на своята електронна поща ежемесечните бюлетини на EUPHA с информация за работата на други национални и европейски асоциации по обществено здраве, важни предстоящи научни форуми в областта на общественото здраве, достъп до актуални пълнотекстови материали и др.;
  • Имат възможност да получават научно ръководство и консултации от водещи професионалисти при подготовката на доклади, статии, дисертации и др.

Как може да се кандидатства за член на БАОЗ

Всяко лице, работещо в сферата на общественото здраве и споделящо мисията, целите и приоритетите на БАОЗ, може да кандидатства за членство чрез попълване на образец на заявление до Председателя на Управителния съвет. Образец на заявлението можете да свалите тук.