Организационна структура

 • Българската асоциация по обществено здраве е единствената официално призната национална българска организация като пълен член на Eвропейската асоциация по обществено здраве (виж https://eupha.org/ → Bulgaria)
 • Чрез EUPHA асоциацията е член и на Световната федерация на националните асоциации по обществено здраве – виж https://www.wfpha.org/
 • БАОЗ обединява членове на академичния състав на факултетите по обществено здраве в страната. Към м. март 2019 г. численият състав на БАОЗ включва 183 редовни отчетени членове, структурирани в следните клонове:
  • Факултет „Обществено здраве“, МУ-Плевен;
  • Факултет „Здравни грижи“, МУ-Плевен;
  • Факултет „ Обществено здравеопазване“, МУ-Варна;
  • Факултет „Обществено здраве“, МУ-Пловдив;
  • Национален център по обществено здраве и анализи:
  • Медицински факултет, ТУ-Стара Загора“;
  • Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ , РУ „Ангел Кънчев”;
  • Индивидуални членове от други институции.

Данните за членовете на БАОЗ са представени подробно в секция „Членове“.