Списък на членовете

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ – РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ КЪМ М.МАРТ 2019 Г.

(списъкът е ранжиран по година на присъединяване към БАОЗ и EUPHA)

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ИНСТИТУЦИЯ

ЧЛЕН ОТ

ПЛЕВЕН

1

Проф. Силвия Янкуловска

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2010

2

Проф. Тони Веков

MU-Pleven, Faculty of  Pharmacy

2010

3

Проф. Цеца Дойчинова

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2010

4

Проф. Мишел Израел

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2010

5

Доц. Гена Грънчарова

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2010

6

Доц. Макрета Драганова

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2010

7

Доц. Стела Георгиева

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2010

8

Доц. Мариела Камбурова

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2010

9

Доц. Цветелина Валентинова

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2010

10

Доц. Димитър Шаламанов

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2010

11

Доц. Галя Ганчева-Бойчева

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2010

12

Доц. Марияна Стойновска

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2010

13

Доц. Надя Велева

MU-Pleven, Faculty of  Pharmacy

2010

14

Доц. Силвия Цветкова

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2010

15

Доц. Таня Петкова

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2010

16

Гл. ас. Йоана Симеонова

MU-Pleven, Faculty of  Pharmacy

2010

17

Доц. Здравка Радионова

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2011

18

Доц. Пенка Стефанова

MU-Pleven, Faculty of  Pharmacy

2011

19

Доц. Милена Карчева

MU-Pleven, Faculty of Public health

2011

20

Доц. Ивелин Ангелов

MU-Pleven, Faculty of Public health

2011

21

Ас. Ваня Недкова-Миланова

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2013

22

Преп. Любомира Гаджелова

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2013

23

Гл. ас. Атанас Анов

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2015

24

Ас. Дима Цанова

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2015

25

Ас. Асен Сеизов

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2017

26

Ас. Кирил Статев

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2017

27

Ас. Емилия Банкова

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2017

28

Доц. Ваня Бирданова

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2017

29

Ас. Калина Терзиева

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2017

30

Ас. Цветелина Виткова

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2017

31

Ас. Людмил Иванов

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2017

32

Доц. Виолета Данчева

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2017

33

Доц. Евгения Димитрова

MU-Pleven, Faculty of Health Care

2017

34

Ас. Петя Дилова

MU-Pleven, Faculty of Health Care

2017

35

Ас. Елица Стоянова

MU-Pleven, Faculty of Health Care

2017

36

Преп. Анелия Димитрова

MU-Pleven, Faculty of Health Care

2017

37

Преп. Анелия Симеонова

MU-Pleven, Faculty of Health Care

2017

38

Преп. Цветина Петкова

MU-Pleven, Faculty of Health Care

2017

39

Ас. Гергана Маркова

MU-Pleven, Faculty of Health Care

2017

40

Ас. Анелия Чифлигарска

MU-Pleven, Faculty of Health Care

2017

41

Ас. Бисерка Василева

MU-Pleven, Faculty of Health Care

2017

42

Ас. Стела Дюлгерова

MU-Pleven, Faculty of Health Care

2017

43

Ас. Поля Гергова

MU-Pleven, Faculty of Health Care

2017

44

Преп. Надя Нешовска

MU-Pleven, Faculty of Health Care

2017

45

Преп. Кети Петрова

MU-Pleven, Faculty of Health Care

2017

46

Доц. Жасмин Караджа

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2017

47

Ас. Елеонора Минева

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2017

48

Доц. Мая Стоименова

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2018

49

Доц. Калоян Стойчев

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2018

50

Доц. Петранка Чумпалова

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2018

51

Доц. Христина Лебанова

MU-Pleven, Faculty of Pharmacy

2018

52

Гл. ас. Ирена Стоилова

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2018

53

Ас. Вяра Любенова

MU-Pleven, Faculty of Health Care

2018

54

Хон. ас. Милена Сълева

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2019

55

Ас. Сергей Костадинов

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2019

56

Ас. Миглена Балабурова

MU-Pleven, Faculty of Health Care

2019

57

Доц. Искра Илиева

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2019

58

Доц. Таня Мегова

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2019

59

Доц. Ростислав Костов

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2019

60

Паулина Кирова

Pleven Municipality

2019

61

Доц. Мая Кръстанова

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2019

62

Доц. Данелина Вачева

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2019

63

Полина Цветкова

MU-Pleven, Faculty of Public Health

2019

ВАРНА

1

Проф. Албена Керековска

MU-Varna, Faculty of Public Health

2010

2

Проф. Тодорка Костадинова

MU-Varna, Faculty of Public Health

2010

3

Проф. Лора Георгиева

MU-Varna, Faculty of Public Health

2010

4

Проф. Стоянка Попова

MU-Varna, Faculty of Public Health

2010

5

Доц. Невяна Фесчиева

MU-Varna, Faculty of Public Health

2010

6

Доц. Клара Докова

MU-Varna, Faculty of Public Health

2010

7

Доц. Наталия Ушева

MU-Varna, Faculty of Public Health

2010

8

Доц. Десислава Ванкова

MU-Varna, Faculty of Public Health

2013

9

Гл. ас. Виржиния Василева

MU-Varna, Faculty of Public Health

2013

10

Проф. Искра Мирчева

MU-Varna, Faculty of Public Health

2015

11

Йорданка Колева

Tulane University School of Public Health

2016

12

Ас. Анна Георгиева

MU-Varna, Faculty of Public Health

2017

13

Доц. Дарина Найденова

MU-Varna, Faculty of Pharmacy

2017

14

Ас. Красимира Лалева

MU-Varna, Faculty of Public Health

2017

15

Доц. Мариана Николова

MU-Varna, Faculty of Public Health

2017

16

Ас. Мартин Мирчев

MU-Varna, Faculty of Public Health

2017

17

Ас. Милена Нанкова

MU-Varna, Faculty of Public Health

2017

18

Ас. Румяна Лалева

MU-Varna, Faculty of Public Health

2017

19

Доц, Ружа Панчева

MU-Varna, Faculty of Public Health

2017

20

Проф. Силвия Борисова

MU-Varna, Faculty of Public Health

2017

21

Гл. ас. Силвия Николова

MU-Varna, Faculty of Public Health

2017

22

Ас. Славена Илиева

MU-Varna, Faculty of Public Health

2017

23

Проф. Соня Тончева

MU-Varna, Faculty of Public Health

2017

24

Доц. Станислава Пенева

MU-Varna, Faculty of Public Health

2017

25

Преп. Стоянка Янчева

MU-Varna, Faculty of Public Health

2017

26

Доц. Тамара Петкова

MU-Varna, Faculty of Public Health

2017

27

Проф. Теодора Димитрова

MU-Varna, Faculty of Public Health

2017

28

Доц. Теодора Евтимова

MU-Varna, Faculty of Public Health

2017

29

Гл. ас. Тодорка Боева

MU-Varna, Faculty of Public Health

2017

30

Доц. Валя Димитрова

MU-Varna, Faculty of Public Health

2017

31

Ас. Веселина Василева

MU-Varna, Faculty of Public Health

2017

32

Доц. Катя Егурузе

MU-Varna, Faculty of Public Health

2017

33

Ас. Диана Гроздева

MU-Varna, Faculty of Public Health

2017

34

Ас. Красимира Стамова

MU-Varna, Faculty of Public Health

2018

35

Ас. Виолета Станева

MU-Varna, Faculty of Public Health

2018

36

Ас. Соня Колева

MU-Varna, Faculty of Public Health

2018

37

Доц. Живко Жеков

MU-Varna, Faculty of Public Health

2018

38

Гл. ас. Виржиния Цветкова

MU-Varna, Faculty of Public Health

2018

39

Проф. Мария Вълканова

MU-Varna, Faculty of Public Health

2019

40

Гл. ас. Росица Чамова

MU-Varna, Faculty of Public Health

2019

41

Ас. Албена Тонева-Стоянова

MU-Varna, Faculty of Public Health

2019

42

Доц. Цветелина Търпоманова

MU-Varna, Medical College

2019

43

Ас. Димитър Маринов

MU-Varna, Faculty of Public Health

2019

44

Ас. Светла Станева

MU-Varna, Faculty of Public Health

2019

45

Ас. Миглена Коларова

MU-Varna, Faculty of Public Health

2019

46

Доц. Цонко Паунов

MU-Varna, Faculty of Public Health

2019

47

Проф. Румен Константинов

MU-Varna, Faculty of Public Health

2019

48

Гл. ас. Елияна Иванова

MU-Varna, Faculty of Public Health

2019

49

Ас. Панайот Николов

MU-Varna, Faculty of Public Health

2019

50

Доц. Анна Кирчева

MU-Varna, Faculty of Dental Medicine

2019

51

Ас. Димчо Томов

MU-Varna, Faculty of Public Health

2019

52

Ас. Екатерина Вълчева

MU-Varna, Faculty of Public Health

2019

53

Ас. Явор Чеков

MU-Varna, Faculty of Public Health

2019

ПЛОВДИВ

1

Проф. Таня Търновска

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2013

2

Доц. Станислава Харизанова

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2013

3

Доц. Десислава Бакова

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2014

4

Гл. ас. Елка Тосева

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2014

5

Гл. ас. Миглена Търновска

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2014

6

Доц. Росица Димова

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2014

7

Гл. ас. Юлия Пеева

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2014

8

Гл. ас. Теодора Димчева

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2016

9

Ас. Ангел Джамбов

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2017

10

Гл. ас. Боряна Левтерова

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2017

11

Ас. Елена Мерджанова

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2017

12

Ас. Георги Кавлаков

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2017

13

Доц. Гергана Петрова

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2017

14

Ас. Мариета Тодорова

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2017

15

Проф. Мария Братойчева

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2017

16

Гл. ас. Нина Мусурлиева

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2017

17

Проф. Пенка Гацева

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2017

18

Гл. ас. Райна Василева

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2017

19

Ас. Снежанка Драгушева

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2017

20

Доц. Тодор Стоев

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2017

21

Ст. преп. Цветомила Вълчева

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2017

22

Доц. Виктория Атанасова

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2017

23

Ас. Валентина Лалова

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2017

24

Ас. Йорданка Цокова

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2017

25

Гл. ас. Живко Пейчев

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2017

26

Проф. Донка Димитрова

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2018

27

Доц. Ванина Михайлова-Алакиди

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2018

28

Доц. Мария Вакрилова-Бечева

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2019

29

Ас. Михаела Хубенова

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2019

30

Ас. Елеонора Христова

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2019

31

Ас. Виктория мандова

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2019

32

Инж. Кристина Килова

MU-Plovdiv, Faculty of Public Health

2019

НЦОЗА

1

Проф. Пламен Димитров

National Centre of Public Health and Analyses

2017

2

Доц. Антоанета Манолова

National Centre of Public Health and Analyses

2017

3

Доц. Галя Цолова

National Centre of Public Health and Analyses

2017

4

Гл. ас. Вера Павлова

National Centre of Public Health and Analyses

2017

5

Гл. ас. Цветелина Шаламанова

National Centre of Public Health and Analyses

2017

6

Гл. експ. Виктория Зарябова

National Centre of Public Health and Analyses

2017

7

Гл. експ. Петя Иванова

National Centre of Public Health and Analyses

2017

8

Доц. Михаела Иванова

National Centre of Public Health and Analyses

2017

9

Гл. ас. Милена Владимирова

National Centre of Public Health and Analyses

2017

10

Доц. Красимира Костадинова

National Centre of Public Health and Analyses

2017

11

Гл. експ. Ивелена Камел

National Centre of Public Health and Analyses

2017

12

Доц. Лалка Рангелова

National Centre of Public Health and Analyses

2018

13

Гл. експ. Ваня Лефтерова

National Centre of Public Health and Analyses

2019

14

Гл. експ. Доротея Великова

National Centre of Public Health and Analyses

2019

15

Проф. Веселка Дулева

National Centre of Public Health and Analyses

2019

СТАРА ЗАГОРА

1

Доц. Боряна Парашкевова

Trakia University, Faculty of Medicine

2010

2

Ас. Галина Петрова

Trakia University, Faculty of Medicine

2010

3

Ас. Галя Чамова

Trakia University, Faculty of Medicine

2010

4

Проф. Юлиана Маринова

Trakia University, Faculty of Medicine

2010

5

Доц. Катя Пеева

Trakia University, Faculty of Medicine

2013

6

Гл. ас. Ваня Славова

Trakia University, Faculty of Medicine

2017

7

Доц. Руска Паскалева

Trakia University, Faculty of Medicine

2018

8

Проф. Христина Милчева

Trakia University, Medical College

2018

РУСЕ

1

Проф. Иваничка Сербезова

Uni-Ruse, Faculty of Public Health and Health Care

2019

2

Гл. ас. Цвета Христова

Uni-Ruse, Faculty of Public Health and Health Care

2019

3

Гл. ас. Йоана Луканова

Uni-Ruse, Faculty of Public Health and Health Care

2019

4

Доц. Деспина Георгиева

Uni-Ruse, Faculty of Public Health and Health Care

2019

5

Доц. Даниела Драганова

Uni-Ruse, Faculty of Public Health and Health Care

2019

6

Гл. ас. Грета Колева-Петкова

Uni-Ruse, Faculty of Public Health and Health Care

2019

7

Гл. ас. Иринка Христова

Uni-Ruse, Faculty of Public Health and Health Care

2019

ДРУГИ

1

Доц. Владимир Гончев

Burgas, Faculty of Public Health and Health care 

2017

2

Доц. Евгени Григоров

MU-Varna, Faculty of Pharmacy

2017

3

Валентина Белчева

Pharmaceutical company SANOFI

2017

4

Ас. Живко Колев

MU-Varna, Faculty of Pharmacy

2018

5

Емануил Манасиев

National Centre of Public Health and Analysis

2019