Българското участие в третата Европейска седмица на общественото здраве

Днес започва най-мащабната досега Европейска седмица на общественото здраве, която се провежда по инициатива на Европейската асоциация за обществено здраве (EUPHA), съфинансирана по оперативен грант от Здравната програма на Европейския съюз и подкрепена от Регионалното бюро на СЗО за Европа,  

Инициативата посвещава всеки ден на конкретна тема за общественото здраве, включително официално откриване на 17 май от 10:30-12:00 CET и начални уебинари всяка сутрин на седмицата, водени от ключови европейски и международни организации. 

Обществената здравна общност в цяла Европа отговори на призива да обединим усилията си за по-здрави популации. Регистрирани са над 200 събития на 19 езика, сред които българският език е на второ място след английския благодарение на масовото включване на членовете на Българската асоциация по обществено здраве в 8 града на страната. 

Подробна информация за петте дни от седмицата и участието на Българската асоциация по обществено здраве може да видите тук...