Сборник доклади от Юбилейна научна конференция с международно участие "Нови подходи в общественото здраве и здравната политика" - Плевен, 26-28 ноември 2020 г.

В периода 26-28 ноември 2020 г. Факултет "Обществено здраве" при МУ-Плевен, с подкрепата на Българската асоциация по обществено здраве, проведе  изключително успешна и първа по рода си в областта на общественото здраве онлайн Юбилейна научна конференция с международно участие "Нови подходи в общественото здраве и здравната политика", посветена на 15-тата годишнина от създаването на факултета. 

Пълнотекстовите доклади на българските участници, отпечатани на диск с   ISBN - 978-954-756-254-7

можете да разгледате тук…