Първа онлайн Юбилейна научна конференция с международно участие "Нови подходи в общественото здраве и здравната политика" - Плевен, 26-28 ноември 2020 г.

В периода 26-28 ноември 2020 г. Факултет "Обществено здраве" при МУ-Плевен, с подкрепата на Българската асоциация по обществено здраве, проведе  изключително успешна и първа по рода си в областта на общественото здраве онлайн Юбилейна научна конференция с международно участие "Нови подходи в общественото здраве и здравната политика", посветена на 15-тата годишнина от създаването на факултета.  

В юбилейния научен форум участваха 6 международни експерти в областта на общественото здраве и биоетиката и 125 български участници. Изнесени бяха 6 пленарни лекции и 2 уъркшопа на чуждестранни гости. Пленарна лекция, посветена на значимостта на обединените усилия на всички обществени и научни структури за подобряване на общественото здраве представи Dr Iveta Nagyova, Президент на Европейската асоцоация по обществено здравеС пленарна лекция на тема "Към ефективен контрол на хипертонията в страните с нисък и среден доход: перспективите на центрираните към хората здравни грижи" участва prof. Dina Balabanova, Лондонско училище по хигиена и тропическа медицина. Prof. John Kinsman, Европейски център по превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм, проведе изключително полезен интерактивен уъркшоп по "Качествени методи на научните проучвания". Втори уъркшоп, посветен на систематичните прегледи в съвременния бум на информация, реализира prof. Miroslav Klugar, Чешки Национален Институт по медицина базирана на доказателствата и транслационни знания. В пленарно заседание и дискусия на тема "Акценти върху медицинската етика в Източна Европа" участваха prof. Cristina Gavrilovici от Университета по медицина и фармация в Яши, Румъния и Dr Jeromir Maticek от Третия Факултет по медицина в Charles University, Чехия.    

В рамките на конференцията бяха проведени 10 паралелни сесии по 11 тематични направления с участието на представители на МУ-Плевен, МУ-Варна, Националния център по обществено здраве и анализи, ЮЗУ- Благоевград, МФ при ТУ - Стара Загора, Бургаски Университет „Проф. Асен Златаров“, МУ-Пловдив. 

Всички резюмета на чуждестранните гости и на българските участници са отпечатани на английски в Supplement на Journal of Biomedical and Clinical Research (JBMR), издание на МУ-Плевен, които можете да разгледате тук...