Юбилейна научна конференция с международно участие на ФОЗ-Плевен , „НОВИ ПОДХОДИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНАТА ПОЛИТИКА", 26-28 ноември 2020 г. 

Факултет "Обществено здраве" в МУ-Плевен през 2020 г. навършва 15 години. ФОЗ-Плевен е основно структурно поделение на Българската асоциация по обществено здраве с 70 члена. С него е свързано възстановяването на дейността на БАОЗ през 2010 г. 

Поради епидемичната обстановка, планираната за 15-17 септември 2020 г. Юбилейна научна конференция е транцформирана в онлайн формат и ще се проведе на 26-28 ноември 2020 г. 

В конференцията участват 6 международни експерти в областта на общественото здраве и биоетиката и 125 български участници. В програмата са включени 6 пленарни лекции, 2 уъркшопа на чуждестранни гости и 10 паралелни сесии. .  

Подробна информация за програмата и резюметата за Юбилейната конференция с международно участие "Нови методи в общественото здраве и здравната политика" можете да намерите тук...