Актуализирана информация за Юбилейната конференция на Факултет „Обществено здраве" – Плевен „Нови подходи в общественото здраве и здравната политика" 

Поради продължаващата извънредна епидемична обстановка Юбилейната конференция на ФОЗ – Плевен „Нови подходи в общественото здраве и здравната политика" ще бъде проведена изцяло онлайн на 26-28 ноември 2020 г. В конференцията участват с пленарни лекции и workshops шест водещи международни специалисти в областта на общественото здраве. Повече актуализирана информация прочетете тук....