Българската асоциация по обществено здраве с 35 събития в Европейската седмица на общественото здраве 11-15 май 2020 г.

За втори пореден път БЪлгарската асоциация по обществено здраве е сред най-активно участващите страни с 35 проведени събитив по време на Европейската седмица на общественото здраве 11-15 Май 2020. тази година инициативата протече под мотото :С обединени усилия за по-здрави популации", отразявайки във всеки един от 5-те тематични дни глобалния проблем на общественото здраве "COVID-19 - колаборация, комуникация и координация".
 
Подробна информация за проведените събития от клоновете на БАОЗ в страната по дни от седмицата 11-15 май можете да намерите тук....