Юбилейна конференция на ФОЗ, МУ-Плевен 17-19 септември 2020 г.

Факултет "Обществено здраве" в Медицински Университет – Плевен през 2020 г. навършва 15 години. ФОЗ-Плевен е основно структурно поделение на Българската асоциация по обществено здраве с 70 члена. С него е свързано възстановяването на дейността на БАОЗ през 2010 г. 
 
Повече информация за Юбилейната конференция с международно участие "Нови методи в общественото здраве и здравната политика" и заявка за участие можете да намерите тук...