Световната федерация на асоциациите по обществено здраве (WFPHА) ще проведе 16-ти Световен конгрес по обществено здраве в Рим, Италия, 12-17 октомври 2020 г. Поредната Европейска конференция по обществено здраве ще бъде част от Световния конгрес