БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ УЧАСТВА СЪС 72 СЪБИТИЯ В ПЕТАТА ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ 22-26 МАЙ 2023 Г.