Европейска конференция по обществено здраве, Берлин, 9-12 ноември 2022 г. Становище на EUPHA от 31 август 2022 г.

Във връзка с предстоящата Европейска конференция по обществено здраве ЕUPHA заедно с Германската асоциация по обществено здраве подготви и публикува Становище, в което се дефинират основните насоки за развитие на здравните системи в Европейския регион. Оригиналния текст на Становището и превода на български можете да видите тук...