ВНУШИТЕЛНА ИЗЯВА НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ В ЧЕТВЪРТАТА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

Приключи Четвъртата Четвъртата Европейската седмица на общественото здраве 16-20 май 2022 г., която премина под логото "Здравето през целия живот". EUPHW 2022 е с най-мащабното българско участие - 44 събития сред общо 245 за всички включили се европейски страни. Българският език заема почетно второ място след английския по честота сред 21 езика, на които беше преминаха разнообразните инициативи на седмицата. 

Подробна информация за българското участие може да намерите в прикачения файл тук...