Четвърта Европейска седмица на общественото здраве (16-20 май 2022)

Европейска седмица на общественото здраве  16-20 Май 2022 

Здравето през целия живот 

Европейската седмица на общественото здраве (EUPHW) е инициатива на Европейската Асоциация на общественото здраве и се реализира с подкрепата на Европейското Регионално Бюро на Световната здравна организация (СЗО). 

Това е ежегодна инициатива, започнала през 2019 г.  

Европейската седмица на общественото здраве има за цел: 

  • Да подчертае значимостта на общественото здраве и да допринесе за едно по-отворено общество в рамките на Европа. 
  • Да повиши осъзнаването и да разшири съществуващите идеи по отношение на пет специфични общественоздравни теми в съответствие с водещите Европейски организации. 
  • Да способства за изграждане на доверие и иновативни подходи за сътрудничество между всички професионалисти в сферата на общественото здраве на местно, национално, регионално и Европейско ниво. 

Темите на петте дни:  


Българската асоциация по обществено здраве (БАОЗ – www.baoz.bg) чрез своите клонове в Плевен, София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Русе, Шумен и Благоевград e сред най-активните участници в тази инициатива през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. и ще утвърди своите позиции в предстоящата Четвърта седмица на общественото здраве.  

Гордост за нас е, че на рекламната страница на Европейската асоциация по обществено здраве https://eupha.org/EUPHW е снимка от България (Русе)  от първия ден от Европейската седмица през 2019 г., посветен на двигателната активност.