Българска асоциация по обществно здраве (БАОЗ)

Председател: Доц. д-р Гена Грънчарова, д.м.

адрес: бул. Русе 38 етаж 3

Плевен 5800, България
тел: +359 888 665 778
E-mail: baoz.bg@gmail.com