EUPHA отчита невероятен успех на първата по рода си Европейска седмица на общественото здраве.  При откриването на седмицата в Брюксел на 13 май 2019 г., предавано пряко в Youtube, председателят на EUPHA Natasha Muskat подчерта, че Българската асоциация по обществено здраве (БАОЗ) е на първо място по брой и разнообразие на планирани събития.  Повече информация и снимков материал можете да видите в прикачените файлове. Част 1 Част 2 Част 3


Понеделник, 13 май 2019 Интервю на доц. Гена Грънчарова по БНР „Хоризонт“ с представяне на целите и обхвата на Европейската седмица на общественото здраве Спортен празник в МУ-Плевен „Студентите в МУ-Плевен – в различни физически активности“, организиран от катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“, Факултет „Обществено здраве“ Начало 16:00 Място: Спортен комплекс „Проф. Недко Кючуков“ Интервю по телевизия „Зетра“ на доц. Таня Мегова, член на БАОЗ, Факултет „Обществено здраве“, катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“ на тема „Физическата активност – предпоставка за качеството на живот“ Спортен празник в РУ „Ангел Кънчев“ – „Физическа активност, здраве и енергия във Read more…


The 12-th European Public Health Conference will be held on 20-23 November, 2019 in Marseille Chanot, Marseille, France


The 16th World Congress on Public Health will be held on 12 – 17 October 2020 in La Nuvola, Rome, Italy. The theme of the Congress is Public Health for the Future of Humanity: Analysis, Advocacy, and Action


На 17-18 май 2019г. във Варна ще се проведе 5-ти юбилеен фестивал “Море и здаве” с тема “Спорт, море и здраве”.


Академична лекция на тема: “Щастие, качество на живот и здраве” бе представена на 20.03.2019г. (сряда, Международен ден на щастието) от 11:00ч. в зала Докторантско училище, сграда Ректорат на МУ-Варна от доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, д.м.