Добре дошли на сайта на Българската асоциация по обществено здраве!

Пълноправен редовен член на Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA) и на Световната федерация на асоциациите по обшествено здраве (WFPHA).

БАОЗ
EUPHA
WFPHA